Diensten

Lorem ipsum

Voor een efficiënte turnaround is de juiste inzet van veiligheidsproducten, gasdetectieapparatuur, blusmiddelen en AED’s noodzakelijk.

Tijdens een turnaround kunnen er giftige gassen en dampen vrijkomen. Om de veiligheid van medewerkers te waarborgen, wordt gasdetectie ingezet om te kunnen meten in hoeverre gevaarlijke stoffen, gassen en dampen aanwezig zijn.

TSA Safety Services is binnen Shutdown Safety initiatiefnemer voor de aanschaf van gasapparatuur, maar ook voor kalibratie en advies. Wij zijn een onafhankelijke leverancier, waardoor wij samen met u als opdrachtgever kijken naar de best toepasbare apparatuur, die aansluit op uw wensen.

Onze specialisten adviseren u graag over gasdetectie. Lees hier wat wij voor u kunnen betekenen.

Inprevo is binnen Shutdown Safety initiatiefnemer voor leveren, onderhouden en keuren van veiligheidsmiddelen, zoals brandblussers en AED’s.

Lees hier wat wij voor u kunnen betekenen.

In het voortraject inventariseren we samen met u welke middelen benodigd zijn, zodat we een goed voorstel kunnen maken.

Wij adviseren u over:

  • Persoonlijke toestellen
  • Gepompte toestellen
  • Benodigde sensoren
  • Het in kaart brengen van de te meten stoffen.

Partner

 

Wij bieden deze dienst aan in samenwerking met onze partner Security B.V.

 

Tijdens een turnaround kunnen er giftige gassen en dampen vrijkomen. Om de veiligheid van medewerkers te waarborgen, wordt gasdetectie ingezet om te kunnen meten in hoeverre gevaarlijke stoffen, gassen en dampen aanwezig zijn.

TSA Safety Services is binnen Shutdown Safety initiatiefnemer voor de aanschaf van gasapparatuur, maar ook voor kalibratie en advies. Wij zijn een onafhankelijke leverancier, waardoor wij samen met u als opdrachtgever kijken naar de best toepasbare apparatuur, die aansluit op uw wensen.

 

Voor meer informatie over hoe wij u hiermee kunnen helpen:

www.dejuisteurlhier.nl

Meer Shutdown Safety diensten